Skupina T.RAD vyrábí výměníky z:

  • hliníku
  • nerez oceli
  • mědi
  • nebo kombinace výše uvedených

T.RAD Czech s.r.o. vyrábí:

Tepelné výměníky pro nákladní automobily

T.RAD Czech s.r.o. vyrábí radiátory pro nákladní automobily. Výměníky tepla v této kategoriích musí odolávat náročným podmínkám (vibrace a vysoký tlak) a zároveň musí zajistit vysoký výkon a prokázat spolehlivost i v náročných podmínkách, ať už při vysoké nebo nízké teplotě.
Více...

Společnost T.RAD Czech s.r.o. vyrábí ve svém závodě v České republice chladiče výfukových plynů (tzv. EGR chladiče) pro benzínové motory osobních automobilů. Technologie EGR umožňuje snížit emise NOx ve výfukových plynech vznětových motorů. Část výfukových plynů prochází EGR chladičem a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování.
Více...

Olejové chladiče pro dieselové motory jsou vyráběny ve společnost T.RAD Czech s.r.o.od počátku roku 2015. Chladiče jsou součástí motorů automobilů, kdy uvnitř chladiče je olej a mezi jednotlivými žebry chladiče proudí chladicí kapalina. Horký olej se uvnitř chladiče rozlévá mezi jednotlivé lamely, s jejichž pomocí je teplo přenášeno na chladicí médium.
Více...